ODOBREN JOŠ JEDAN PROJEKT IZ ESF

Category
Projekt PRUŽANJE PODRŠKE

U sklopu otvorenog poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina,
kojeg je provelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Udruzi gluhih i nagluhih
Nova Gradiška odobren je projekt „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u 100% iznosu od 795.670,00 kn. Projekt je s provedbom započeo 1. rujna 2018. godine i trajat će 18 mjeseci.

 

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška u partnerstvu s gradom Nova Gradiška, Udrugom slijepih Nova Gradiška, Udrugom gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije i Udrugom za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B će kroz ovaj projekt na našem području ponuditi posebno dizajnirane programe koji će utjecati na smanjenje nezaposlenosti marginaliziranih skupina društva.

 

Projekt teži pružanju specijalno dizajniranih programa obrazovanja usmjerenih jačanju ljudskih
potencijala u nerazvijenim područjima i smanjenju socijalne isključenost ranjivih skupina.

 

Specifični cilj projekta je osnaživanje 7 osoba s invaliditetom i 13 dugotrajno nezaposlenih, mladih i žena
kroz program formalnog i neformalnog obrazovanja za olakšani pristup tržištu rada.

 

Program osposobljavanja provodit će se kroz INTEGRA – lokalni centar inkluzivnog zapošljavanja koji će provoditi aktivnosti:

a) poduzetničkog treninga (izrada poslovnog plana; korištenje poticaja za samozapošljavanje),
b) informativne, motivacijske i radionice osnaživanja za nezaposlene,
c) tečaj engleskog jezika,
d) tečaj razvoja društvene kompetencije (komunikacijske, prezentacijske i vještine pregovaranja) i
e)tečaja razvoja digitalne kompetencije, s naglaskom na web dizajn i community management

 

Kroz formalno osposobljavanje 5 pripadnika ciljne skupine steći će zvanje računalnog operatera što
odgovara trenutnim potrebama tržišta rada, te povećati svoju zapošljivost.

 

Udruga gluhih i nagluhih je iznimno ponosna što će još jednim projektom pridonijeti i olakšati pristup tržištu rada najranjivijoj skupini u našoj lokalnoj zajednici i društvu!