Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

EUROPE GOES LOCAL – POTPORA RADU S MLADIMA NA LOKALNOJ RAZINI

Predstavnica Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška sudjelovala je od 8. do 11. travnja na treningu u Petrčanima u sklopu projekta “Europe goes local – potpora radu s mladima na lokalnoj razini”. Ovo je trenutno najveći europski projekt u području rada s mladima, u kojem sudjeluje ukupno 26 partnera – 23 nacionalne agencije za Erasmus+, Partnerstvo za mlade Vijeća Europe i EK, Europski forum mladih, POYWE – Professional Open Youth Work Europe, te InterCity Youth network.

Hrvatski partner na projektu je Agencija za mobilnost i programe Europske Unije. Cilj projekta povećati kvalitetu rada s mladima na lokalnoj razini u svim partnerskim zemljama, razmijeniti dobre prakse i stvoriti suradničku mrežu putem koje bi se ojačao rad s mladima na lokalnoj razini. Važna je uloga projekta u pronalasku učinkovitih koncepata, strategija i praksi u području rada s mladima i usmjeravanju lokalnih zajednica prema unaprjeđenju kvalitete rada s mladima. Glavni očekivani rezultat projekta je Povelja o lokalnom radu s mladima.

Europe Goes Local u Hrvatskoj čini nacionalna delegacija stručnjaka koju čine 3 osobe koje rade s mladima i 1 istraživač u području mladih koji pružaju aktivnu i stručnu potporu u oblikovanju i provedbi projektnih aktivnosti na nacionalnoj razini. Također, razvijeno je partnerstvo s 5 osoba koje rade s mladima, od kojih je jedna Nikolina Jureković, predstavnica UGNG. Ciljana skupina projekta na nacionalnoj razini su jedinice lokalne samouprave, te je u projekt uključeno 12 gradova i općina.

Kao što je već spomenuto, nacionalno osposobljavanje „Rad s mladima na lokalnoj razini” održano je u Petrčanima, od 8. do 11. travnja. Na osposobljavanju su sudjelovali svi uključeni u projekt (nacionalna delegacija, osobe koje rade s mladima te predstavnici jedinica lokalne samouprave). Osposobljavanje je bilo idealna prilika za razmjenu iskustava, očekivanja i potreba između osoba koje rade s mladima i predstavnika JLS. Također, tijekom treninga predstavnici JLS su izradili planove za razvoj poticajnog okruženja za rad s mladima na lokalnoj razini; dok su osobe koje rade s mladima izradile plan širenja rezultata.

Idući korak projekta je međunarodna konferencija koja će se održati u lipnju u Portugalu, dok Povelju o lokalnom radu s mladima očekujemo krajem ove godine.

Udruga je iznimno ponosna što je uključena u ovaj projekt, te vjerujemo kako ćemo svojim sudjelovanjem doprinijeti razvoju kvalitetnog rada s mladima na lokalnoj razini.

Više o samom projektu možete saznati na službenoj mrežnoj stranici , te na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.