Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Projekti

Zadnje vijesti

Društvo jednakih mogućnosti

U sklopu otvorenog poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, raspisanog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, kojeg je provelo Ministarstvo za demografiju...

Tečaj digitalnih kompetencija

Tečaj digitalnih kompetencija održan je od 10.4. – 19.4.2019. godine. Edukacija je održana u sklopu projekta „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“, UP.02.1.1.06.0002 koju provodi...

Zadnje vijesti iz projekata

Tečaj digitalnih kompetencija

Tečaj digitalnih kompetencija održan je od 10.4. – 19.4.2019. godine. Edukacija je održana u sklopu projekta „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“, UP.02.1.1.06.0002 koju provodi...