Projekt PRUŽANJE PODRŠKE
lenta

PROJEKT: Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada
PROGRAM: Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
NOSITELJ: Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška
PARTNERI: Grad Nova Gradiška, Udruga slijepih Nova Gradiška, Udruga gluhih i nagluhih Brodsko- posavske županije, Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B Projekt teži pružanju specijalno dizajniranih programa obrazovanja usmjerenih jačanju ljudskih potencijala u nerazvijenim područjima i smanjenju socijalne isključenosti ranjivih skupina. Specifični cilj
projekta je osnaživanje 7 osoba s invaliditetom i 13 dugotrajno nezaposlenih mladih i žena, kroz program formalnog i neformalnog obrazovanja za olakšani pristup tržištu rada.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u 100% iznosu od 795.670,00kn.

Projekt se provodi od 1. rujna 2018. do 29. veljače 2020. godine.