Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

JAVNI POZIV – Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0225, Udruga (na)gluhih osoba Videatur objavljuje

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Inovativni i inkluzivni načini socijalnog uključivanja“

1. Broj traženih radnica: 15 (svaka žena će pružati uslugu za minimalno 6 korisnika)

– 5 žena s područja Sisačko-Moslavačke županije

– 5 žena s područja Bjelovarsko-bilogorske županije

– 2 žene s područja Grada Zagreba

– 3 žene s područja Brodsko-posavske županije

2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno- 6 mjeseci

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada: Sisak, Petrinja, Zagreb, Nova Gradiška, Bjelovar

5. Opis poslova:

– Pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština

– Briga o higijeni korisnika

– Pomoć u pripremi obroka

– Pomoć u kućanskim poslovima i održavanju čistoće kućanstva

– Podrška i pomoć u socijalnoj integraciji

– Dostava paketa s higijenskim potrepštinama

6. Za prijem u radni odnos, kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– Punoljetna ženska osoba

– Prebivalište/boravište na području Brodsko-posavske županije, Bjelovarske županije, Sisačko-moslavačke županije i Grada Zagreba

– Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

– Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Prednost imaju teže zapošljive skupine žena, i to:

– Žene od 50 i više godina

– Žene s invaliditetom

– Žene žrtve trgovanja ljudima

– Žene žrtve obiteljskog

– Azilantice

– Liječene ovisnice

– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

– Pripadnice romske nacionalne manjine

– Beskućnice

7. Prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

– Zamolbu

– Kratki životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)

– Presliku osobne iskaznice

– Presliku dokaza o završenoj školi

– Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva)

– Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, e-radna knjižica)

– Vlastoručno potpisanu izjavu za slobodnu i izričitu privolu na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka u postupku provedbe Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „Inovativni i inkluzivni načini socijalnog uključivanja“

Za žene koje pripadaju teže zapošljivoj skupini, potrebno je dostaviti i dokaz o pripadnosti istoj i to:

– Žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice

– Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

– Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

– Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

– Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

– Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju

– Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

– Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete uz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Imenovat će se povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos.

Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, bit će pozvane na razgovor osobnim putem.

O ishodu izbora kandidatkinja, podnositeljice prijava bit će obavještene u zakonskom roku, a najmanje 5 dana od dana testiranja.

POSLODAVAC: Udruga (na)gluhih osoba Videatur

Prijave slati na e-mail adresu: videatur.esf@gmail.com Ili dostaviti poštom na adresu: Udruga (na)gluhih osoba Videatur, Martićeva 67, 10 000 Zagreb, do datuma 25.8.2022.

Sve informacije mogu se dobiti na isti e-mail.