Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava od Grada Nove Gradiške

U petak, dana 01.05.2021. naš predsjednik Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška Alen Kohajda skupa sa Tumačem i prevoditeljem HZJ – Doricom Krizmanić bili su na potpisivanju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava od Grada Nove Gradiške temeljem JAVNIOG POZIVA za financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Nova Gradiška za 2022.godinu.

Zahvaljujemo Gradu Nova Gradiška na odobrenoj financijskoj potpori za financiranje prijavljenog programa u 2022. godini u iznosu od 10.000,00 kuna projekt pod imenom “U svijetu tišine”.