Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Provedena još jedna uspješna edukacija

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška provela je još jednu uspješnu edukaciju u sklopu projekta „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“, UP.02.1.1.06.0002 u INTEGRA centru. Tečaj digitalnih kompetencija održao se od 02. do 11. rujna 2019. godine. Interes za ovu edukaciju bio je iznimno visok stoga je edukaciju pohađalo 12 sudionika.

Na tečaju digitalnih kompetencija sudionici su kroz program od osam dana prošli sljedeće elemente edukacije: uvod u dizajn (teorija boja, tipografija, hijerarhija). Nakon osnova dizajna, upoznali su se s vrstama web stranica, CMS sustavima i tehnologijama koje se koriste za iste. Sudionici su radili na WordPress instalacijama koji su bile postavljene na lokalni poslužitelj. Nakon uspješno postavljenog radnog okruženja, sudionici su se upoznali s pojedinim elementima na web stranici, također su počeli primjenjivati znanje iz osnova dizajna prilikom izrade osnovne strukture svojih web stranica. Na kraju su dodani još dodatni elementi i sadržaj koji su sudionici sami osmislili.
Drugi dio edukacije se odnosio na vođenje društvenih mreža gdje su sudionici postali administratori Facebook stranice. Radili su na izradi tjednog plana objava i strategiji vođenja društvenih mreža. Sudionici su također izradili originalan sadržaj. Održana je i simulacija vođenja društvenih mreža.

Na kraju edukacije održana je evaluacija gdje su sudionici izrazili svoje zadovoljstvo stečenim znanjima i vještinama. Na samom kraju sudionicima su uručene potvrde o sudjelovanju i pohađanju.

Zahvala našem treneru na uloženom trudu i prenesenom znanju! Zahvaljujemo se svim našim sudionicima koji su bili visoko motivirani, spremni na rad i puni pozitivne energije i želimo im puno uspjeha u pronalasku posla.

Podsjetimo, u sklopu otvorenog poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, kojeg je provelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Udruzi gluhih i nagluhih Nova Gradiška odobren je projekt  „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  u 100% iznosu od 795.670,00 kn. Projekt je s provedbom započeo 1. rujna 2018.  godine i trajat će 18 mjeseci.

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška u partnerstvu s Gradom Nova Gradiška, Udrugom slijepih Nova Gradiška, Udrugom gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije i Udrugom za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B će kroz ovaj projekt na našem području  ponuditi posebno dizajnirane programe koji će utjecati na smanjenje nezaposlenosti marginaliziranih skupina društva.