Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

UGNG POTPISALA UGOVOR ZA PROJEKT „JOB CLUB – CENTAR JEDNAKIH MOGUĆNOSTI“

Predsjednik UGNG Alen Kohajda i tajnik Josip Bošnjak danas su prisustvovali svečanoj dodjeli ugovora za natječaj „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ koja se održala u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Ugovore su korisnicima uručili ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, državna tajnica Katarina Ivanković Knežević i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.

U sklopu ovog otvorenog poziva, kojeg je provelo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Udruzi gluhih i nagluhih odobren je projekt „Job club – Centar jednakih mogućnosti“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  u 100% iznosu od 678.575,00 KN.

Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja usmjerena je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama u društvu. Udruga će projekt provoditi u suradnji s Gradom Nova Gradiška i Industrijsko-obrtničkom školom iz Nove Gradiške. Projekt će trajati 15 mjeseci.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju stope zaposlenosti mladih osoba i OSI, neovisno o stupnju obrazovanja, na području Grada Nove Gradiške i Brodsko posavske županije, te pridonijeti socijalnom uključivanju.

Specifični cilj projekta je organizirati inovativni oblik rada i razviti kontinuiranu podršku zapošljavanju i razvoju karijere nezaposlenim mladima i OSI kroz razvoj i stjecanje novih kompetencija.

Kroz Centar jednakih mogućnosti Udruga će pružiti nezaposlenima podršku pri zapošljavanju kroz jačanje njihovih kompetencija (s naglaskom na meke vještine) te tako povećati njihovu zapošljivost i prilagodbu lokalnom tržištu rada, a samim time i doprinijeti spriječavanju iseljavanja. Aktivnosti projekta usmjerene su na osnivanje job-cluba kao prostora individualne i grupne podrške nezaposlenim osobama na ovom području, s naglaskom na dugotrajno nezaposlene osobe, mlade i osobe s invaliditetom. Individualna podrška će uključivati mentorstvo nezaposlenoj osobi, podršku u praćenju i izradi individualnih planova i usmjeravanje na tržištu rada.Grupni rad uključivat će 5 ciklusa intezivnih treninga podijeljenih u 5 modula, svaki u trajanju od 3 tjedna. Aktivnosti će se sastojati od treninga usavršavanja komunikacijskih vještina, pisanja motivacijskog pisma i životopisa, postavljanja ciljeva i upravljanja vlastitim vremenom, učinkovitog traženja posla i orijentacije na tržištu rada, te mogućnostima samozapošljavanja i pokretanja posla korištenjem EU fondova kroz usvajanje osnova projektnog planiranja.