Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Umjetnost čitanja

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je 5. srpnja 2022. godine započela provedba projekta „Umjetnost čitanja“ na kojem je nositelj projekta Udruga Arteco Pavletić, a partner naša Udruga gluhih i nagluhih Nova gradiška. Arteco je naš dugogodišnji partner poznat po promociji, unaprjeđenju i očuvanju amaterskog stvaralaštva koje je vidljivo u njihovom Tematskom parku Pavletić s skulpturama izrađenih od ekoloških materijala. No, s vremenom su se odlučili okušati i u djelatnosti društvenog poduzetništva u sklopu kojih provode različite obrazovne i umjetničke EU projekte kojima nastoje doprinijeti lokalnoj zajednici.

Projekt se provodi u sklopu operativnog programa Europskog socijalnog fonda „Učinkoviti ljudski potencijalni“ za operativno razdoblje 2014. – 2020., na temelju poziva za prijavu projekata „Čitanjem do
uključivog društva “ u trajanju od 12 mjeseci. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% (391.272,00 kuna) i Republika Hrvatska iz Državnog proračuna (posredstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva) u iznosu od 15% (60.048,00 kuna).

Cilj projekta je podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja dostupnošću
materijala i aktivnosti za poticanje čitanja i čitalačkih kompetencija u cilju prevencije
socijalne ugroženosti ciljanih skupina ponajprije iz ruralnih područja Brodsko-posavske i
Požeško-slavonske županije.

Ciljane skupine projekta su mladi od 25 godina, stariji od 54
godine, sudionici s invaliditetom i pripadnici romske i drugih nacionalnih manjina koji će se
kroz različite oblike neformalnog učenja osnažiti i ojačati svoje čitalačke kompetencije i
povećati mogućnosti za socijalno uključivanje u društvo. Na projektu su zaposlene tri osobe,
od kojih je jedna iz naše Udruge na puno radno vrijeme s angažmanom od 100 % kroz 12
mjeseci provedbe projekta. Naša zaposlenica na projektu provesti će dva programa u vidu
Književnog kluba unutar kojih će okupljati gluhe i nagluhe osobe, te učionicu znakovanja
kroz koje će sudionici imati mogućnosti usvojiti osnove znakovnog jezika. Budući da čitanje
pruža mnoge blagodati, nadamo se da će projekt dugoročno dovesti do uzajamnog
 oplemenjivanja duha svih uključenih.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
SADRŽAJ OBJAVE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST UDRUGE ARTECO PAVLETIĆ.