Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA CILJNE SKUPINE ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKTNE AKTIVNOSTI „Želimo i možemo“ – rezervna lista

Javni poziv se odnosi na kreiranje rezervne liste korisnika u slučaju izlaska postojećih korisnika iz projekta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Posredničko tijelo razine 1 za Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, dana 7.3.2024. godine donijelo 5. Odluku o financiranju (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26) u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga SF.3.4.11.01. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Nastavno na odluku o financiranju, Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je 11.03.2024. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava SF.3.4.11.01.0173,Želimo i možemo”

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) i to kroz obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljne skupine iz područja Brodsko-posavske i  Sisačko-moslavačke županije koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

Ciljna skupina:

– Osobe starije od 65 godina

– Odrasle osobe s invaliditetom

Osobe starije od 65 godina

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem

su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva

              +

• čiji mjesečni prihodi:

  • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za višečlana kućanstva u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

+

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge : usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog

stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom (18+)

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva

     +

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja 

     +

• koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

     +

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Dokumentacija potrebna za dokaz pripadnosti ciljnim skupinama

Za osobe starije od 65 godina:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

2. Potvrda Porezne uprave o dohotku i primicima za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (Dostaviti najkasnije s datumom koji prethodi ulasku u projekt)

3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (Dostupno na  https://ugng.hr/ i u prostorijama Udruge) 

4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (potvrdu nabavlja Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška)

Za odrasle osobe s invaliditetom:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva(Dostupno na  https://ugng.hr/ i u prostorijama Udruge) 

3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti (Zavod za vještačenje ili Zavod za socijalni rad/centar za socijalnu skrb)

4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (potvrdu nabavlja Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška)

Uz prilog ovog Javnog poziva potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu. Svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe projekta i izvještavanja prema PT.

Ukoliko se prijavi veći broj korisnika od broja predviđenog , prednost će se dati onima koji žive u samačkom kućanstvu i imaju manje prihode.

OBAVEZNO: Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Poziva obrasce za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u prostorijama Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška , Ul. Ljudevita Gaja 9 35400 Nova Gradiška, u uredovno vrijeme ponedjeljkom od 09-17 sati ili na web stranici udruge https://ugng.hr/

Preuzete i ispunjene obrasce potrebno je predati osobnim dolaskom u prostorije Udruge ili mailom na ugng.esf@gmail.com  ili redovnom poštom na adresu Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška , Ul. Ljudevita Gaja 9 35400 Nova Gradiška, najkasnije do 30. lipnja 2024.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus.