Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Job club – Centar jednakih mogućnosti – proveden prvi modul edukacija

Udruga gluhih i nagluhih 27. lipnja je započela provedbu aktivnosti edukacija u sklopu projekta “Job club – Centar jednakih mogućnosti“. Cjelodnevne edukacije se provode u prostoru restorana Slavonski Biser.

U prvoj grupi polaznika 14 nezaposlenih osoba, od čega 4 osobe s invaliditetom, razvijaju svoje vještine sa ciljem povećanja zapošljivosti. Edukacije su započele provedbom prvog modula – Komunikacijske i prezentacijske vještine – koje provodi stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u području obrazovanja odraslih i neformalnog obrazovanja, magistar komunikologije Domagoj Morić.

Prvi dan edukacija korisnici su se upoznali s programom, projektom, podijelili svoja očekivanja, učili o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, primanju i davanju povratne informacije, itd. Drugi dan edukacija korisnici su prolazili kroz teoriju verbalne i pisane komunikacije, te pripremali trominutni javni nastup. Treći dan korisnici su održali svoje javne govore, dobili povratne informacije jedni od drugih, te ispunili vrednovanje prvog modula. Prosječna ocjena kojom su korisnici ocijenili prvi modul je 4,96 od 5.

U sljedeća  tjedna korisnici će proći još 4 modula edukacija, redom: Pisanje motivacijskog pisma i životopisa; Postavljanje ciljeva i upravljanje vlastitim vremenom; Učinkovito traženje posla i orijentacija na tržištu rada; Mogućnosti samozapošljavanja i pokretanja posla korištenjem EU fondova; usvajanje osnova projektnog planiranja. Prvi ciklus edukacija traje do 27. srpnja.

Podsjetimo, projekt „Job club – Centar jednakih mogućnosti“ odobren je u sklopu otvorenog poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja Faza III, kojeg je provelo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u 100% iznosu od 678.575,00 KN.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju stope zaposlenosti mladih osoba i OSI, neovisno o stupnju obrazovanja, na području Grada Nove Gradiške i Brodsko posavske županije, te pridonijeti socijalnom uključivanju.
Specifični cilj projekta je organizirati inovativni oblik rada i razviti kontinuiranu podršku zapošljavanju i razvoju karijere nezaposlenim mladima i OSI kroz razvoj i stjecanje novih kompetencija.

Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Nova Gradiška i Industrijsko obrtničkom školom.