Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška
Udruga gluhih i nagluhih

Mladi (rad s mladima) bez granica – završena projektna aktivnost

Udruga gluhih i nagluhih je 18. rujna završila s provedbom projektne aktivnosti  stručnog osposobljavanja (eng. training course) pod nazivom „Mladi (rad s mladima) bez granica“ [Youth (work) without borders].

Podsjetimo, provedba projektne aktivnosti je započela 10. rujna, te smo okupili ukupno 26 sudionika, uključujući trenerski tim, iz 9 europskih zemalja: Hrvatske, Cipra, Grčke, Italije, Litve, Portugala, Rumunjske, Slovenije i Španjolske.

Projektom smo težili omogućiti sudionicima istraživanje i razvijanje razumijevanja koncepta i faktora u radu s mladima i neformalnom obrazovanju, te adresirali potrebu prisutnu diljem Europe za kompetentnim stručnjacima u neformalnom obrazovanju u civilnom društvu (radnici s mladima, treneri, facilitatori, voditelji mladih) koji su osposobljeni izvoditi obrazovne aktivnosti za mlade temeljene na vrijednostima Europske unije i Vijeća Europe, prilagođene lokalnim stvarnostima i potrebama specifičnih ciljnih skupina.

Program je pružio sudionicima profesionalni i osobni razvoj kroz stjecanje teorijskih znanja u polju neformalnog obrazovanja, te praktičnih vještina dizajniranja i eksperimentiranja novih metoda unutar neformalne edukacije usmjerenih rješavanju onih problema koje su mladi iz 9 zemalja izrazili kao najčešće u svojoj lokalnoj zajednici. Sudionici su kroz dobiveni kreativni prostor, iskustvene metode učenja i participativni pristup unaprijedili svoje kompetencije i dobili sveobuhvatno znanje o procesu učenja, grupnoj dinamici, neformalnoj metodologiji učenja, radu s mladima, YouthPass-u, okviru 8 ključnih kompetencija; te stekli vještine potrebne za implementiranje ovog znanja u praksi , čime će se povećati kvaliteta rada s mladima.

Tijekom treninga sudionici su osmislili ukupno četiri nove metode neformalnog učenja: prva se bavi problemom niske aktivne participacije mladih u društvu kroz igru uloga i grupni rad; druga metoda usmjerena je rješavanju problema nezaposlenosti mladih kroz interaktivno samoosvještavanje vlastitih kompetencija u svrhu povećanja zapošljivosti; treća metoda bavi se problemom pretjerane konzumacije alkohola i droga kroz interaktivno predavanje i refleksivnu vježbu; dok se četvrta metoda bavi problemom socijalne isključenosti različitih manjina korištenjem simulacije i pristupa iskustvenog učenja.

Nadalje, kako bi se osigurala održivost, ovaj će trening sudionicima pružio priliku za strukturiranu izradu profesionalnog i osobnog plana razvoja temeljenog na kompetencijama i vrijednostima.

Metode dizajnirane i eksperimentirane tijekom aktivnosti bit će objavljene na engleskom jeziku i dostupne svim organizacijama koje rade s mladima na tim temama.

Vrednovanje provedeno zadnji dan aktivnosti pokazalo je kako su sudionici iznimno zadovoljni kvalitetom provedbe aktivnosti; a kao najvažniji ishod učenja izdvajamo vještine dizajniranja i provođenja aktivnosti unutar neformalnog obrazovanja. Neke od napomena koje su sami sudionici istakli jesu da im je ovaj trening pomogao u osobnom razvoju, karijernom usmjeravanju i mijenjanju njihovog života na općoj razini.

Ovim putem se želimo zahvaliti svom osoblju pansiona „Slavonski Biser“ na pruženom gostoprimstvu, te udruzi „Rock Starci“, u čijim smo prostorima proveli organizaciju jednog dana aktivnosti i održali tradicionalnu slavonsku večer, te svim medijima koji prate naš rad.

Napominjemo kako projekt još nije završen, te nam slijedi faza širenja rezultata i vrednovanja cijelog projekta. Svi će partneri provesti radionicu u svojoj lokalnoj zajednici tijekom koje će koristiti jednu od novo osmišljenih metoda kao glavnu diseminacijsku aktivnost. Sigurni smo kako će ovakav pristup osigurati dugoročnost utjecaja i relevantnost stvorenih rezultata!