Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška
Udruga gluhih i nagluhih

Mladi (rad s mladima) bez granica

Udruga gluhih i nagluhih od svibnja provodi projekt “Mladi (rad s mladima) bez granica” – “Youth (work) without borders“. Riječ je o stručnom osposobljavanju (eng. training course) podržanom kroz Erasmus+ program. Projekt je odobren na natječaju Agencije za mobilnost i programe Europske Unije zaduženoj za provedbu Erasmus+ programa u RH.

Projektom „Mladi (rad s mladima) bez granica” – „Youth (work) without borders” težimo omogućiti sudionicima istraživanje i razvijanje razumijevanja koncepta i faktora u radu s mladima i neformalnom obrazovanju. Projektom ćemo adresirati potrebu prisutnu diljem Europe za kompetentnim stručnjacima u neformalnom obrazovanju u civilnom društvu (radnici s mladima, treneri, facilitatori, voditelji mladih) koji su osposobljeni izvoditi obrazovne aktivnosti za mlade temeljene na vrijednostima Europske unije i Vijeća Europe, prilagođene lokalnim stvarnostima i potrebama specifičnih ciljnih skupina.

Današnji izazovi zahtijevaju od profesionalnih ili volontirajućih radnika s mladima prilagođavanje promjenjivim okolnostima, istovremeno ostajući u skladu s temeljnim načelima rada s mladima. Deklaracija 2. Europske konvencije o radu s mladima naglašava da, iako isti ima političku i financijsku potporu u nekim zemljama, u drugima je postao žrtva mjera štednje i ravnodušnosti, što uzrokuje nedostatak mogućnosti za osposobljavanje novih praktičara. Izazovi financiranja, priznavanja i vjerodostojnosti rada s mladima i neformalnog obrazovanja kao njegovog temeljnog pristupa, kao i promjenjivo društveno-političko i gospodarsko okruženje, stvorili su potrebu promoviranja kako rada s mladima, tako i neformalnog obrazovanja, istovremeno jačajući njihovu kvalitetu.

Neformalno obrazovanje pokazalo se moćnim u pružanju prilika mladima za osobni i profesionalni rast u procesu učenja koji je participativan i privlačan, ali s preduvjetom da su radnici s mladima i ostali praktičari u neformalnom obrazovanju sposobni pružiti odgovarajuće aktivnosti. Iako je neformalno učenje temeljni koncept programa i shema financiranja kao što su Erasmus + i Europska zaklada za mlade, mnogi izvoditelji tih programa u pedagoškim terminima više oponašaju ono što su vidjeli i što im je rečeno, bez potpunog razumijevanja materije.

Stoga smo dizajnirali program ovog stručnog osposobljavanja kako bismo pružili članovima, zaposlenicima, volonterima i/ili suradnicima partnerskih organizacija znanja i vještine potrebne za kompetentno dizajniranje i implementiranje obrazovnih aktivnosti unutar neformalnog obrazovanja.

Projekt se provodi u partnerstvu s 8 različitih organizacija: YEU s Cipra, Hellenic Youth Participation iz Grčke, Equamente iz Italije, Viesoji istaiga Kauno ivairiu tautu kulturu centras iz Litve, AKTO iz Portugala, ASOCIATIA TINERII 3 D iz Rumunjske, Fixmedia iz Slovenije i AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta iz Španjolske.

Nakon selekcije sudionika ušli smo u pripremnu fazu treninga i trenutno provodimo istraživanje o potrebama mladih u lokalnoj zajednici i stanju rada s mladima u svim uključenim zajednicama. Rezultati istraživanja bit će korišteni u svrhu izrade novih edukativnih metoda i alata kako bismo povećali kvalitetu obrazovnih aktivnosti koje uključene organizacije pružaju na lokalnoj razini.

Projekt će pružiti značajan doprinos sudionicima u unaprjeđenju njihovih kompetencija jer će dobiti sveobuhvatno znanje o procesu učenja, grupnoj dinamici, neformalnoj metodologiji učenja, radu s mladima, YouthPass-u, okviru 8 ključnih kompetencija; te steći vještine potrebne za implementiranje ovog znanja u praksi , čime će se povećati kvaliteta rada s mladima. Nadalje, kako bi se osigurala održivost, ovaj će trening sudionicima pružiti priliku za strukturiranu izradu profesionalnog i osobnog plana razvoja temeljenog na kompetencijama i vrijednostima.

Snažno smo uvjereni da će ovaj projekt imati dugoročnu korist jer će dovesti do većeg napora svih relevantnih dionika u razvoju i provedbi odgovarajućih i kvalitetnih aktivnosti koje će osigurati postizanje veće razine sudjelovanja mladih i povećanje priznavanja neformalnog obrazovanja.