Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Održana redovna Izborno-izvještajna Skupština Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Novi predsjednik Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška je Josip Bošnjak, dopredsjednica je Martina Vila, a novi tajnik je Kristijan Baksa.

Kao što je uobičajeno Skupština je počela izborom radnih tijela i usvajanjem Dnevnoga reda.

 U Radno predsjedništvo izabrani su:Alen Kohajda, Kristjan Baksa i Josip Bošnjak koji je Skupštinu i vodio. Verifikacijsko povjerenstvo u sastavu Monika Šimunović, Paula Dautović i David Kos, izvjestili su da je većina članova pristuno s pravom glasa te da se sve Odluke mogu pravnovaljano donositi. Zapisničar je bio Kristijan Baksa, a ovjerovitelji Zapisnika Antonio Škvorić i Ivan Šimunović.

Okupljene članove Udruge u Pansionu AS  pozdravio je Josip Bošnjak, dosadašnji tajnik i osvrnuo se na rad Udruge i dosadašnjeg predsjednika.

Pohvalio je rad Alena Kohajde te naglasio kako je tijekom 11 godina vođenja Udruge ostavio pozitivan trag. Istaknuo je, među ostalim uspjehe, ali i manje probleme koje je Udruga prolazila, na sreću sa sretnim rješenjima.

-Mi smo mala, topla zajednica u kojoj je najvrijednije naše zajedništvo i međusobna podrška-naglasio je Bošnjak.

Podnio je Izvješeće o radu u proteklom vremenu te istaknuo kako Udruga temeljem projekata, kojih je samo u ovoj godini 13, zapošljava gluhe i nagluhe osobe koje su na tržištu rada teže zapošljive. Također je, među ostalim, naglasio kako će neke projekte izostaviti u slijedećem razdoblju (cijepanje drva, košenje trave i slično) zbog, kako je rekao, iskorištavajućeg odnosa korisnika usluga prema zaposlenicima.

Što se tiče financijskog Izvješća razvidno je da su prihodi Udruge u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.,kao neprofitne organizacije civilnog društva, iz sredstava Ministarstva rada,mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH, Eurospkog socijalnog fonda, Nacionalne zaklade, Grada Nova Gradiška, Brodsko-posavske županije, prihoda od donacija iz Proračuna Jedinica lokalne samouprave, od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, HEP-a, prihoda od donacija za EU projekte 1.890.906,00 kn. Udruga bilježi i vlastite prihode u 2021. Od članarina, kao i od građana i kućanstava u iznosu od 9.850,00 kuna, što je ukupno 1.900.756,00 kuna.

Financijska izvješća Udruga redovito objavljuje na stranicama Ministarstva financija i na vlastitoj web stranici tako da je njihovo poslovanje vrlo transparentno, a o tome svjedoče i redovite službene revizije. Isto tako je i u Športskoj udruzi gluhih Nova Gradiška.

U nastavku Skupštine staro vodstvo je razriješeno dužnosti i pristupilo se izboru novoga.

Za predsjednika je jednoglasno izabran Josip Bošnjak, dosadašnji tajnik, koji je u Udruzi 17 godina i svesrdno skrbi o članovima. Bošnjak je nedavno izabran i za člana Nadzornog odbora Hrvatskoga saveza gluhih i nagluhih, a član je i Nadzornoga odbora Hrvatskog sportskog saveza gluhih.  

Čovjek je to koji sve ove godine vrijedno i stručno radi na pisanju projekata temeljem kojih se Udruga javlja na različite natječaje, a time i osigurava brojna radna mjesta svojim članovima, ali i čujućim osobama u zajednici u kojoj Udruga aktivno djeluje.

Jednoglasnu podršku prilikom izbora za novog tajnika Udruge dobio je Kristijan Baksa, kako je Bošnjak istaknuo njegova „desna“ ruka u svemu. Kristijan je i tajnik Športske udruge gluhih Nova Gradiška.

Za funkciju dopredsjednika Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška predloženo je troje kandidata: Ivan Pleić, Alen Kohajda i Martina Vila.

Najveći broj glasova dobila je Martina Vila i tako postala novom dopredsjednicom Udruge.

U novi Izvršni odbor Udruge uz predsjednika, Josipa Bošnjaka i dopredsjednicu Martinu Vila izabrani su Alen Kohajda, Sara Dautović i Mirjam Gelemanović.Novi Nadzorni odbor Udruge djelovat će u sastavu: Davor Slišurić, Slavica Krizmanić i Manda Adžić.

U Stegovno povjerenstvo izabrani su: Marina Kohajda, Stipo Josipović i Leonardo Krnjaković.

Na Skupštini su usvojene izmjene i dopune Statuta Udruge koje se odnose na veću zaštitu prava djece i mladih, uključivanje gluhih i nagluhih osoba u sve sfere života, kvalitetnije obrazovanje gluhih i nagluhih osoba, njihovo sudjelovanje u kreiranju politika, intenzivniju socijalizaciju i integraciju u zajednicu.

Poslije radnog dijela Skupštine članovi Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška nastavali su druženje u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi.