Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

„Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada“ – 18 mjeseci provedbe projekta

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ od početka srpnja prošle godine provodi projekt „Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada“.

Cilj projekta je identificirati 15 mladih osoba na području Brodsko-posavske županije (Nova Gradiška, Vrbje, Staro Petrovo Selo i okolne općine) koje pripadaju skupini NEET osoba, te ih obrazovati i ojačati za aktivno sudjelovanje.

U provedbi projekta sudjeluju savjetnica/mentorica, mobilni tim (youth worker i street worker); koordinatorica obrazovnih aktivnosti te koordinator marketinških aktivnosti i administrator.

Kroz projekt se održavaju razne aktivnosti – neformalne edukacije, informiranje o stanju na tržištu rada, Erasmus+ predavanja, grupna i individualna podrška, formalno obrazovanje i slično.

Do sada je održano ukupno 18 neformalnih edukacija koje su podijeljene na edukacije mekih vještina (Pisanje životopisa i molbe za posao; Radionica izrade akcijskog plana potrage za poslom; Razvoj informatičkih vještina te Razvoj društvenih kompetencija) i edukacije transverzalnih vještina (Digitalni trening; Ruralni razvoj i turizam; Edukacija organizacijskih vještina te Osobni branding). Posebno ističemo pojedinačne ocjene edukacije – od 4.4. do 5.0 od mogućih 5! U rujnu je održan trodnevni „Poduzetnički trening“ na kojemu su se sudionici_ice upoznali s pojmom samozapošljavanja i izradom poslovnog plana te naučili izraditi poslovni plan.

Za korisnice i korisnice projekta se organizira i Informiranje o stanju na tržištu rada kojega održava predstavnik HZZ-a. Na aktivnosti se korisnici_ice upoznavaju s promjenama i kretanjima na tržištu rada, potražnjom i deficitarnim zanimanjima, ali i uslugama koje nudi HZZ.

Isto tako, u sklopu projekta se održavaju i Erasmus+ predavanja na kojima se korisnici_ice upoznavaju s programom Erasmus+, nastankom i načinima sudjelovanja. Posebno ističemo da su jedna korisnica i korisnik sudjelovali u projektima Erasmus+ programa te su stekli znanja o ljudskim pravima i govoru mržnje te su posjetili Grčku i Albaniju.

Korisnici_ice projekta imaju omogućenu grupnu i individualnu podršku. Grupnu podršku pruža psihologinja, a održava se jednom mjesečno. Individualnu podršku pruža savjetnica/mentorica te se održava nekoliko puta mjesečno, sukladno potrebama korisnika_ica. 

Formalne edukacije se održavaju u verificiranim učilištima. Do sada je 9 korisnika_ica uspješno završilo osposobljavanje – za rukovatelja bagerom, računalnog operatera, poslove vođenja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, maserku, dadilju, njegovateljicu, web dizajnericu te za jednostavne poslove u zanimanju zidar.

Uskoro bi još 5 korisnika_ica trebalo uspješno završiti verificirano osposobljavanje i to za vrtlarice, maserke i rukovatelja bagerom, a jednu korisnicu ćemo početkom godine uključiti u formalno obrazovanje.

Podsjetimo, projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – PU Slavonski Brod, Općinom Vrbje, Općinom Staro Petrovo Selo, Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška i Udrugom za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.760.640,00 kuna sa stopostotnim financiranjem. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89%).