Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

ZAPOSLENA ŽENA ZA JAKO I SOLIDARNO DRUŠTVO- 15 MJESECI PROVEDBE

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška s partnerima Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodi projekt „Zaposlena žena za jako i solidarno društvo“ od prosinca 2017. godine. Projekt je u provedbi već 15 mjeseci od kojih 10 mjeseci usluge na terenu pružaju naših 5 zaposlenica koje su uspješno završile edukaciju za njegovateljice. Dodana vrijednost ovog projekta je činjenica da smo zaposlili dvije osobe s invaliditetom, koje se svrstavaju u skupinu teže zapošljivih osoba na našem području.

Korisnici usluge su 40 starih i nemoćnih osoba, od kojih se neki svrstavaju u skupinu osoba s invaliditetom, s područja grada Nove Gradiške, općine Cernik, općine Dragalić, općine Gornji Bogićevci i općine Okučani za koje se pokazalo da su u najvećoj potrebi za ovom uslugom. Svaka zaposlena žena obilazi 8 krajnjih korisnika tijekom svoga radnog vremena od ponedjeljka do petka, a po potrebi i tijekom vikenda.

Zaposlene žene su im velika pomoć u obavljanju svakodnevnih poslova kao što su održavanje čistoće stambenog prostora, održavanje čistoće okućnice, odlazak po namirnice, lijekove i dr. potrepštine, pratnja liječniku, pomoć u pripremi obroka, a ništa manje nije bitan i razgovor i druženje koji pridonose razbijanju socijalne isključenosti. Svi krajnji korisnici na projektu dobivaju paket higijenskih potrepština koji je neophodan za rad zaposlenica, a ujedno služi kao pripomoć kućnom proračunu starih i nemoćnih koji se svrstavaju u skupinu u najvećem riziku od siromaštva.

Evaluacija projekta i anketa provedena među korisnicima u listopadu 2018. godine pokazala je odlične rezultate. Korisnici usluge su s ocjenom odličan ocijenili usluge koje im zaposlene žene pružaju. Tvrde da su im usluge olakšale i promijenile svakodnevni život. Zaposlene žene su također zadovoljne sa dosadašnjim radom s korisnicima. Zadovoljne su činjenicom da rade, osjećaju se korisnije te pomažu najranjivijim skupinama u zajednici.

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška kao nositelj projekta iznimno je zadovoljna dosadašnjom provedbom projekta i pozitivnim utjecajem na zaposlene žene i stare i nemoćne osobe koje su dobile uslugu koja utječe na povećanje kvalitete njihova života.

Ovaj projekt je financiran u okviru programa ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA kojeg je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavio 30.6.2017., a financira se iz Europskog socijalnog fonda u 100% intenzitetu u iznosu od 1.300.286,40 kn. Provedba projekta traje 30 mjeseci. Cilj projekta je osnažiti i povećati stupanj samostalnosti kod 5 nezaposlenih žena starijih od 50 godina s područja zapadne Slavonije, kroz njihovo zapošljavanje na pružanju socijalne usluge pomoći u kući najpotrebitijima.