Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Održan „Tečaj osnova engleskog jezika“

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je od 19.02.2019. do 05.04.2019. godine održala Tečaj osnova engleskog jezika u sklopu projekta  „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“, UP.02.1.1.06.0002.

Na edukaciji „Tečaj osnova engleskoga jezika“ su sudjelovale nezaposlene osobe s invaliditetom te dugotrajno nezaposlene osobe. Polaznici su upoznati s vokabularom i jezičnim strukturama koje se odnose na vrijeme, prehranu, dnevne aktivnosti, poslove i zanimanja, zemlje i nacionalnosti, obitelj, osobine. Vokabular je bio popraćen slikovnim karticama. Upoznati su s osnovnim glagolskim vremenima za sadašnjost, prošlost i budućnost, upitnim riječima, redoslijedom riječi u rečenici, osobnim zamjenicama i posvojnim pridjevima.

Kroz tečaj su se poticale vještine govorenja, čitanja i pisanja. Polaznici su glumili određene situacije u restoranu, na tržnici, dopunjavali rečenice, slagali rečenice određenim redoslijedom, igrali kvizove. Radili su individualno, u paru i u skupinama. Na kraju je napravljena evaluacija gdje su korisnici istaknuli svoje zadovoljstvo održanom edukacijom.