Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

ZAVRŠEN TEČAJ OSNOVA ENGLESKOG JEZIKA ZA DRUGU GRUPU KORISNIKA

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je od 29.10.2019. do 09.01.2020. godine u INTEGRA centru održala Tečaj osnova engleskog jezika za drugu grupu korisnika u sklopu projekta  „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“, UP.02.1.1.06.0002.

Na edukaciji „Tečaj osnova engleskoga jezika“ za drugu grupu sudjelovalo je 11 dugotrajno nezaposlenih osoba i nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Korisnici su upoznati s vokabularom i jezičnim strukturama koje se odnose na upoznavanje i predstavljanje, brojeve, boje, hranu, vrijeme, dnevne aktivnosti i aktivnosti u slobodno vrijeme, sposobnosti, zemlje i nacionalnosti, tijelo, izgled i karakter osobe, obitelj, pisanje pisma/razglednice i dom. Upoznati su s osnovnim glagolskim vremenima za sadašnjost i prošlost, upitnim riječima, redoslijedom riječi u rečenici, pravopisnim pravilima, osobnim i posvojnim zamjenicama i posvojnim pridjevima.

U aktivnostima su se poticale vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. Polaznici su trenirali razumijevanje kraćih tekstova prilikom slušanja i čitanja, reproducirali po zvučnome zapisu kako bi uočili i primijenili naglasak i intonaciju te sudjelovali u kraćim razgovorima o pročitanome. Zapisali su i govorili kratki tekst o sebi i svojima, slagali riječi u rečenice i sastavljali rečenice koristeći jednostavne usvojene jezične strukture te primjenjujući osnovna pravopisna i usvojena gramatička pravila.

Polaznici su pokazali zainteresiranost za sadržaje stranoga jezika, redovito su pohađali tečaj te su rado surađivali jedni s drugima. 

Ovim tečajem završene su sve edukacije koje su bile predviđene ovim projektom.

Podsjetimo, u sklopu otvorenog poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, kojeg je provelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Udruzi gluhih i nagluhih Nova Gradiška odobren je projekt  „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  u 100% iznosu od 795.670,00 kn. Projekt je s provedbom započeo 1. rujna 2018.  godine i trajat će 18 mjeseci.

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška u partnerstvu s Gradom Nova Gradiška, Udrugom slijepih Nova Gradiška, Udrugom gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije i Udrugom za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B će kroz ovaj projekt na našem području  ponuditi posebno dizajnirane programe koji će utjecati na smanjenje nezaposlenosti marginaliziranih skupina društva.

Projekt teži pružanju specijalno dizajniranih programa obrazovanja usmjerenih jačanju ljudskih potencijala u nerazvijenim područjima i smanjenju socijalne isključenost ranjivih skupina.  Specifični cilj projekta je osnaživanje 7 osoba s invaliditetom i 13 dugotrajno nezaposlenih, mladih i žena kroz program formalnog i neformalnog obrazovanja za olakšani pristup tržištu rada.