Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

EVALUACIJA PROVEDENIH AKTIVNOSTI PROJEKTA „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“

Kroz projekt „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“ UP.02.1.1.06.0002 provodili smo aktivnosti osposobljavanja formalnog i neformalnog tipa u 2 grupe korisnika.

Formalno osposobljavanje provedeno je u Pučkom otvorenom učilištu AMC Nova Gradiška gdje je 5 korisnika osposobljeno za računalnog operatera. Naši korisnici su izrazili izrazito zadovoljstvo tom edukacijom jer su njome stekli formalno obrazovanje upisano u radnu knjižicu koja će zasigurno povećati njihovu zapošljivost na tržištu rada.

Program neformalnog osposobljavanja provodio se u INTEGRA – lokalnom centru inkluzivnog zapošljavanja gdje su provedene edukacije:

 a)poduzetničkog treninga (izrada poslovnog plana; korištenje poticaja za samozapošljavanje),

b) informativne, motivacijske i radionice osnaživanja (gdje se radilo na povećanju samopouzdanja, osvještavanju vlastitih sposobnosti i kreativnosti)

c) tečaj osnova engleskog jezika,

 d) tečaj razvoja društvene kompetencije (komunikacijske, prezentacijske i vještine pregovaranja) i

e) tečaja razvoja digitalne kompetencije, s naglaskom na web dizajn i community management.

Ovim aktivnostima smo htjeli smanjiti nezaposlenost marginaliziranih skupina društva kroz pružanje podrške ciljnim skupinama za uključivanje na tržište rada te stjecanje praktičnih znanja i vještina neophodnih za pronalazak posla ili samozapošljavanje.

Tako smo nakon svih završenih edukacija našim korisnicima pripremili evaluacijski upitnik gdje su oni mogli izraziti svoje zadovoljstvo/nezadovoljstvo provedenim edukacijama. Sudjelovanje sudionika u evaluaciji bilo je dobrovoljno i anonimno.

Kroz edukacije je prošlo 40 korisnika čime smo udvostručili predviđeni broj korisnika predviđenih u projektnom prijedlogu. Od tih 40 korisnika, 24 su žene i 16 muškaraca. Njih 16 su osobe s invaliditetom, a njih 24 su dugotrajno nezaposlene osobe.

U evaluacijskom upitniku su u brojčanoj evaluaciji na skali od 1 do 5 ocjenjivali:

  1. svoje sudjelovanje u edukacijama gdje ocjena iznosi 4,2 što ukazuje na njihovu aktivnost i želju za stjecanjem znanja i novih vještina potrebnih za uključivanje na tržište rada.
  2. Jesu li povedene edukacije omogućile razvijanje njihovih vještina i znanja i jesu li primjenjive u praksi gdje ocjena iznosi 4,8 što ukazuje na njihovo zadovoljstvo pruženim znanjima i podrškom od strane edukatora i zaposlenika na projektu.
  3. Koliko su osnažili svoje kompetencije kako bi bili konkurentniji na tržištu rada gdje ocjena iznosi 4,8 što ukazuje na njihovu spremnost i samopouzdanje za uključivanje na tržište rada.
  4. Metodama rada i pruženom podrškom tijekom edukacija gdje ocjena iznosi 4,9  što pokazuje njihovo zadovoljstvo neformalnim metodama rada i vrijednim savjetima koje su im pružili edukatori i zaposlenici na projektu.
  5. Konačna ocjena edukacija na kojima su sudjelovali iznosi 4,95 što ukazuje na iznimno zadovoljstvo svih korisnika i na njihovu izravnu dobit sudjelovanjem u ovom projektu.

U opisnoj evaluaciji su istaknuli mnoge dobrobiti njihovog sudjelovanja. Istaknuli su kako su stekli ogromno samopouzdanje, vještine i znanja koja će im uvelike pomoći pri zapošljavanju. Osvijestili su vlastite potencijale, naučili vladati vlastitim situacijama, nadogradili svoje kompetencije, naučili kako se predstaviti na tržištu rada i konačno postali konkurentniji na tržištu rada. Na pitanje smatraju li da su ostvarili pozitivnu promjenu kako u poslovnom tako i u privatnom životu sudjelovanjem u ovom projektu, svi jednoglasno odgovaraju da im je sudjelovanje donijelo velike pozitivne promjene i kako bi željeli nastaviti u tom smjeru. Voljeli bi da ima više ovakvih kvalitetnih edukacija kako bi i dalje mogli sudjelovati i naučiti nešto novo. Kritika nemaju, same pohvale! Možemo zaključiti da su edukacije pa tako i sam projekt postigli postavljene ciljeve.

Ovim putem se zahvaljujemo našim korisnicima i želimo im da što prije pronađu željeno zaposlenje i svoje mjesto na tržištu rada!

Podsjetimo, u sklopu otvorenog poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, kojeg je provelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Udruzi gluhih i nagluhih Nova Gradiška odobren je projekt  „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  u 100% iznosu od 795.670,00 kn. Projekt je s provedbom započeo 1. rujna 2018.  godine i trajat će 18 mjeseci.