Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Obilježen Međunarodni tjedan i Dan gluhih osoba

Kao i svake godine Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška obilježila je Međunarodni tjedan gluhih i Međunarodni dan gluhih osoba.

Ove godine članovi novogradiške Udruge posjetili su Međugorje i Sarajevo, a 29. rujna na info štandu u centru grada prezentirali građanima svoj rad. Predstavili su i projekte koje trenutno provode.

Kako bi široj zajednici približili svijet Udruge i život gluhih i nagluhih osoba posjetiteljima su osigurali promo materijale, među kojima se našla i dvoručna i jednoručna abeceda Hrvatskog znakovnog jezika. Na taj način su skrenuli pozornost na važnost toga jezika u svakodnevnoj komunikaciji i životu gluhih i nagluhih osoba.

Novogradiška Udruga djeluje preko 23 godine i provela je cijeli niz korisnih projekata s ciljem edukacije i osnaživanja za tržište rada, ali i sa ciljem kvalitetnijega i sadržajnijega svakodnevnog života, kao i bolje integracije u društvenu zajednicu.

Važno je napomenuti kako Udruga gluhih i nagluhih osoba Nova Gradiška uspješno provodi projekte u sklopu kojih i zapošljava svoje članove.

Info štand Udruzi je ustupila Turistička zajednica grada Nova Gradiška, a posjetila ga je i Dinka Matijević, direktorica TZ i predsjednica Gradskog vijeća, pohvalila rad članova, istaknula vrijednost aktivnosti koje organizira Udruga te ponudila daljnju suradnju.

O Međunarodnom tjednu i Danu gluhih i nagluhih osoba

Međunarodni tjedan (Dan) gluhih obilježava se u cijelom svijetu svake godine posljednjeg tjedna u rujnu. ZAŠTO?

Prvi svjetski kongres Svjetske federacije gluhih (WFD) održan je u rujnu 1951. godine, kada je donesena odluka da se proslava Dana gluhih održava u rujnu. Svjetska federacija prvi je put Međunarodni dan gluhih obilježila 1958. godine. Od tada se obilježava svake zadnje subote u rujnu. Kasnije je dan produžen na “tjedan”.

Cilj obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih je podizanje svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih osoba, što je jedna od temeljnih pretpostavki za poboljšanje njihova položaja u društvu i kvalitete života. Taj tjedan također podiže solidarnost među samim gluhim osobama i njihovim pomagačima te se koristi za stimuliranje većih napora u promicanju prava gluhih osoba širom svijeta na boljem obrazovanju i većem zapošljavanju.

Kada je potrebno, Svjetska federacija gluhih primjenjuje posebne pravne ili upravne mjere kako bi osigurala da gluhe osobe u svakoj zemlji imaju pravo na očuvanje vlastitoga znakovnog jezika, svoje organizacije te kulturne i druge aktivnosti.