Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Održan okrugli stol s temom „Unapređivanje javne svijesti i rješavanje potreba ranjivih skupina“

O ovoj se temi 26. listopada razgovaralo u sklopu projekta „OCD kao pokretač promjena u lokalnoj zajednici“.

Okrugli stol je održan u prostoru Matice hrvatskih umirovljenika grada Nova Gradiška, udruge s kojom Udruga gluhih i nagluhih ima dugogodišnju uspješnu projektnu suradnju.

Moderatorica jednosatnoga okrugloga stola bila je Nikolina Jureković (IMPACT,obrt za savjetovanje i poslovno upravljanje). Temu je pratilo 20-ak članova Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška, spomenute udruge umirovljenika, Udruge „StudioB“, a pridružili su se i gosti.

Uvodno izlaganje održali su: Vesna Peterlik, v.d. voditeljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad Područnog ureda Nova Gradiška, Julijana Žirovčić, predsjednica Matice hrvatskih umirovljenika grada Nova Gradiška i Josip Bošnjak, predsjednik Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška.

Zaključci i preporuke okruglog stola, među ostalim, su slijedeći:

-Na novogradiškom području ranjive su skupine uglavnom osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, samohrane majke, dugotrajno nezaposlene osobe, umirovljenici nižeg socio-ekonomskog statusa, te općenito siromašne, odnosno osobe u riziku od siromaštva

-Hrvatski zavod za socijalni rad, PU Nova Gradiška pohvaljuje suradnju s organizacijama civilnog društva u području rješavanja problema, odnosno ispunjavanja potreba ranjivih skupina. Udruge su u ovom smislu „produžena ruka“ institucija i njihovo je djelovanje nezamjenjivo.

-Udruge umirovljenika značajno djeluju na području sprječavanja društvene isključenosti svojih korisnica i korisnika, organizacijom različitih sadržaja. Nažalost, uslijed objektivnih financijskih ograničenja nisu u mogućnosti rješavati njihove ekonomske teškoće.

-Udruge osoba s invaliditetom nezamjenjive su u području rješavanja problema i potreba svojih korisnica i korisnika i često su im „drugi dom“. Uz sprječavanje društvene isključenosti sudjelovanjem u raznim aktivnostima, članicama i članovima pruža se i značajna pomoć u ostvarivanju njihovih prava, povećanju razine zdravstvene zaštite, te svim drugim potrebama.

-Svojim radom udruge doprinose podizanju svijesti o potrebama ranjivih skupina, bilo kroz provedbu projekata i aktivnosti, bilo upućivanjem javnih priopćenja i drugih oblika javnog djelovanja.

-Predrasude i stigmatizacija u društvu vezana uz ranjive skupine postoje, te su česte u raznim institucijama, ali i u zdravstvu, naročito kad je riječ o osobama s invaliditetom. Potrebno je jačati ulogu organizacija civilnog društva koje će upućivati na ovaj problem, te provoditi kampanje i druga javna događanja kako bi se te predrasude smanjile.

-Potrebno je više provoditi aktivnosti senzibiliziranja i osvještavanja djelatnika javnih ustanova, naročito zdravstvenih ustanova, o načinima komunikacije s osobama oštećena sluha, obzirom da se gluhe i nagluhe osobe upravo tu najčešće susreću s komunikacijskim barijerama i predrasudama

-Potrebno je raditi na suzbijanju predrasuda u široj javnosti prema zajednici osoba oštećena sluha, naročito onih koji se odnose na pogrešne pretpostavke kako su gluhe/nagluhe osobe neobrazovane te kako zbog oštećenja sluha istovremeno imaju i intelektualna oštećenja;

-Potrebno je osvještavati javnost o hrvatskom znakovnom jeziku kao materinjem jeziku osoba oštećena sluha, s vlastitim gramatičkim pravilima;

-Potrebno je osvještavati ulogu komunikacijskih posrednika kao prevoditelja sa / na hrvatski znakovni jezik, ali i tumača, jer oni počesto ne samo da prevode nego i tumače gluhim i nagluhim osobama značenje rečenog, odnosno napisanog;

– Potrebno je provoditi ovakve i slične javne kampanje s ciljem osvještavanja javnosti i suzbijanja stereotipa.

Za ovaj tekst korišteni su podaci iz Izvješća kojega je napisala Nikolina Jureković, IMPACT, obrt za savjetovanje i poslovno upravljanje.