Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Započela formalna edukacija – osposobljavanje za računalnog operatera

Kroz projekt  „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“, UP.02.1.1.06.0002 predviđeno je osposobljavanje 5 korisnika za računalnog operatera kako bi ojačali svoju zapošljivost.

Nakon odabira provoditelja edukacije i početnog sastanka, naših 5 korisnika je krenulo na formalnu edukaciju za računalnog operatera 09. travnja 2019. godine. Korisnici koji pohađaju ovu edukaciju su nezaposlene osobe s invaliditetom kojima je osiguran tumač znakovnog jezika. Program se provodi u Pučkom otvorenom učilištu AMC Nova Gradiška te će se polaznicima po uspješnom završetku programa izdati uvjerenje o osposobljenosti za zanimanje Računalni operater, koje se upisuje u radnu knjižicu kao formalna edukacija.

Program se izvodi putem teorijske nastave i vježbi, konzultativno-instruktivnom metodom, koja se sastoji od 24 sata teorijske nastave i 106 sati vježbi koje se provode sa cijelom skupinom, te je polaznicima na raspolaganju još 10 sati individualnih konzultacija koje mogu iskoristiti za rad s predavačem ili samostalni rad u računalnoj učionici.

Podsjetimo, u sklopu otvorenog poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, kojeg je provelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Udruzi gluhih i nagluhih Nova Gradiška odobren je projekt  „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  u 100% iznosu od 795.670,00 kn. Projekt je s provedbom započeo 1. rujna 2018.  godine i trajat će 18 mjeseci.

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška u partnerstvu s Gradom Nova Gradiška, Udrugom slijepih Nova Gradiška, Udrugom gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije i Udrugom za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B će kroz ovaj projekt na našem području  ponuditi posebno dizajnirane programe koji će utjecati na smanjenje nezaposlenosti marginaliziranih skupina društva.

Projekt teži pružanju specijalno dizajniranih programa obrazovanja usmjerenih jačanju ljudskih potencijala u nerazvijenim područjima i smanjenju socijalne isključenost ranjivih skupina.  Specifični cilj projekta je osnaživanje 7 osoba s invaliditetom i 13 dugotrajno nezaposlenih, mladih i žena kroz program formalnog i neformalnog obrazovanja za olakšani pristup tržištu rada.