Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Potpisan ugovor za Program „Medijima do kulture“

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je potpisala ugovor za Program „Medijima do kulture“ sa Ministarstvom kulture i medija RH kao Davateljem financijskih sredstava ukupne vrijednosti od 15.000,00 eura za razdoblje 01.08.2023.-31.07.2024. godine.

Komunikacija i interakcija sa čujućom većinskom populacijom je najveći problem kao i inkluzija i interakcija gluhih i nagluhih osoba i djece sa poteškoćama.

U suradnji s našim partnerom, Gimnazijom Nova Gradiška-inkluzivnom školom, UGNG će u vremenskom periodu od 12 mjeseci provoditi više radionica putem kojih ćemo zbližiti učenike s našim članovima, educirati ih kako pristupiti i komunicirati sa osobama oštećena sluha te ih upoznati sa kulturom gluhih i objaviti njihove uspjehe u dosadašnjem djelovanju kroz udrugu.

Tumači/prevoditelji znakovnog jezika UGNG će prevoditi između članova i učenika te provoditi navedene aktivnosti.

GNG (Gimnazija Nova Gradiška )sa filmskom skupinom bi napravila film u kojem učenici i naši članovi prikazuju kako postupati i pristupiti gluhoj osobi te prikazati kroz film primjerom kako izgleda jedan dan u životu gluhe osobe i situacije u kojima se može naći. Film je predviđen sa pratećim titlom na hrvatskom jeziku i dodatnim na engleskom jeziku, tumačem koji prevodi na znakovnom jeziku i audiom za slijepe i gluho-slijepe osobe.

UGNG ispunjava ciljeve programa putem medija u suradnji sa GNG sljedećim koracima: audiovizualno- snimanje filma, tiskanje brošura i tiskanje knjige o uspjesima UGNG te športske udruge ŠUG.

A šira zajednica moći će se upoznati s djelovanjem i aktivnostima Udruge gluhih i nagluhih, kao i športske udruge gluhih Nova Gradiška putem knjige koju ćemo tiskati u povodu četvrt stoljeća Udruge.