Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Priznanje za doprinos radu i djelovanju Udruge gluhih i nagluhih Grada Varaždina Varaždinske županije dodijeljeno je Josipu Bošnjaku

Na svečanosti upriličenoj 7. Listopada, u povodu obilježavanja 75. obljetnice Udruge gluhih i nagluhih Grada Varaždina,  među nagrađenima za doprinos radu i djelovanju Udruge je i Josip Bošnjak, tajnik Udruge gluhih i nagluhih Nove Gradiške i Sportskog saveza gluhih Nova Gradiška te vanjski suradnik u varaždinskoj Udruzi gluhih i nagluhih grada Varaždina i Varaždinske županije.

Naime, Josip je tijekom zadnje dvije godine svojim znanjem i iznimnim zalaganjem Udruzi u Varaždinu pomogao u izradi projekata i programa koje su kandidirali na različite Natječaje.

Na taj način poboljšana je ponuda sadržaja za članove Udruge gluhih i nagluhih grada Varaždina i Varaždinske županije u Varaždinu, a u cjelini Udruga je doprinijela zapošljavanju članova, kao i njihovom osnaživanju i socijalizaciji.