Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška
Udruga gluhih i nagluhih

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH: Brojni projekti i programi u 2023. godini

Prenosimo iz Novogradiškog godišnjaka 2023. 

Za Udrugu gluhih i nagluhih 2023. godina je bila iznimno zanimljiva i aktivna.  Imamo 93 člana, a  tijekom  godine kroz udrugu su prošle 33  zaposlene osoba. Bilo je  8 odobrenih i provedenih projekata u vrijednosti  221.132,26 eura koje je osmislio naš projektni tim. Humanitarno smo pomagali  naše članove i  provodili projekte čiji su  korisnici bili  naši članovi te međunarodne projekte za  naše članove i širu zajednicu. Velik broj odobrenih projekata, posebno međunarodnih, čini naš rad vidljivim i prepoznatljivim u Novoj Gradiški i  na području cijele regije. Neki od njih, kao što su ”Zaposlena žena za jako i solidarno društvo” i ”Tumač znakovnog jezika” podržani su od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Europskog socijalnog fonda. To su projekti čiji su izravni korisnici naši članovi.  Nakon protekle dvije godine njihova  provedba nastavljena je i u 2023. godini.  Cilj im je olakšavanje svakodnevnog života, potreba i rješavanje problema naših članova  aktivnostima u kojima oni aktivno sudjeluju te pružanje usluga tumačenja kada je potrebno. 

Nacionalni i međunarodni projekti  i programi

Proveli smo nekoliko nacionalnih projekata u kojima smo se trudili spojiti gluhu i ‘čujuću’ zajednicu i uključiti gluhe osobe u širi društveni život,  politički i socijalni. Pokrenuli  smo inicijativu ‘Mladi-pokret!’ kao Facebook grupu u kojoj mladi s područja županije, ali i šire, mogu dobiti informacije o sudjelovanju u međunarodnim projektima u sklopu programa Europske Komisije ‘Erasmus +’  koja je  kroz Europski socijalni fond bila jedan od najvećih izvora financiranja naše udruge u 2022. i 2023. godini. Ove su godine provedena ili odobrena 2  projekata, a  bili smo partneri u 5 projekata u kojima je odobreno 765.518,98 eura.

Na području Brodsko-posavske županije provodili smo projekt „RAME UZ RAME U BORBI PROTIV NASILJA“. Kroz  radionice neverbalne komunikacije u školama, likovne i fotografske radionice i tečaj znakovnog jezika, nastojali smo  spojiti gluhu i ‘čujuću’ zajednicu, te razvijati  njihove kreativne i društvene potencijale. U ovoj godini bilo je manje natječaja, što je utjecalo na rad i djelovanje svih udruga pa tako i naše. Ipak smo uspjeli u namjeri da i dalje pružamo usluge najranjivijima iako je smanjen broj korisnika. 

I dalje ostvarujemo uspješno partnerstvo sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Nova Gradiška, novogradiškim osnovnim i srednjim školama, Maticom hrvatskih umirovljenika, Športskom Udrugom gluhih, Udrugom Arteco Pavletić iz Malina i  Udrugom Videatur iz Zagreba……

Natjecali smo se za trogodišnji program „ZAŽELI“ i čekamo rezultate. Nadamo se da ćemo proći na natječaju i   nastaviti kontinuitet zapošljavanja prioritetno naših gluhih i nagluhih članova te čujućih osoba na korist djelatnika i korisnika  kod kojih vlada velik interes. 

U ovoj godini je počela  provedba trogodišnjeg programa “ŠIRENJE DOSTUPNOSTI SOCIJALNIH USLUGA U ZAPADNOJ SLAVONIJI, vol.2.” u sklopu poziva “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.  U  kolovozu smo potpisali ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koje je osiguralo  25.000,00 eura za razdoblje 01.06.2023.-31.05.2024. godine.  Partneri u provedbi  su nam  Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Nova Gradiška i Brodsko-posavska županija.

Za potrebe provedbe prve godine programa zaposlene su četiri osobe (mobilni tim),  kao individualna podrška svakodnevnim obilaskom korisnika starije dobi i pružanjem usluga kojima smo  povećali  kvalitetu života gluhih i nagluhih korisnika kojima  prijeti siromaštvo i socijalna isključenost.

Program „Medijima do kulture“

Za Program „Medijima do kulture“ potpisali smo  ugovor s Ministarstvom kulture i medija RH koje je osiguralo 15.000,00 eura za razdoblje 01.08.2023.-31.07.2024. godine. Svakodnevnom interakcijom s gluhim i nagluhim osobama uvidjeli smo najčešće probleme s kojima se susreću. Komunikacija i interakcija sa čujućom većinskom populacijom je najveći problem kao i  inkluzija i interakcija  gluhih i nagluhih osoba i djece sa poteškoćama. 

U suradnji s partnerom, Gimnazijom Nova Gradiška-inkluzivnom školom,  u periodu od 12 mjeseci organizirat ćemo  više radionica i zbližiti učenike s našim članovima, educirati ih kako pristupiti i komunicirati sa osobama oštećena sluha, upoznati sa kulturom gluhih i  njihovim uspjesima u dosadašnjem djelovanju u udruzi. Tumači/prevoditelji znakovnog jezika iz naše udruge  će  prevoditi između naših članova i učenika.  Gimnazija će s filmskom skupinom napraviti  film u  kojem učenici i naši članovi prikazuju kako postupati i pristupiti gluhoj osobi te primjerom prikazati kako izgleda jedan dan u životu gluhe osobe te situacije u kojima se može naći. Film je predviđen sa pratećim titlom na hrvatskom jeziku i dodatnim na engleskom jeziku, tumačem koji prevodi na  znakovnom jeziku i audio zapisom  za slijepe i gluho-slijepe osobe. Novinarska sekcija Gimnazije i naša udruga osmislit će brošure za širu populaciju sa osnovama znakovnog jezika i općim informacijama o pristupanju gluhim i nagluhim osobama. Time će  se  šira zajednica moći upoznati s djelovanjem i aktivnostima Udruge gluhih i nagluhih i Športske udruge gluhih Nova Gradiška, a tome će doprinijeti i knjiga koju ćemo tiskati u povodu četvrt stoljeća udruge. 

Okrugli stol s temom „Unapređivanje javne svijesti i rješavanje potreba ranjivih skupina“

O ovoj se temi 26. listopada razgovaralo u sklopu projekta „OCD kao pokretač promjena u lokalnoj zajednici“. Okrugli stol je održan u prostoru Matice hrvatskih umirovljenika  Nova Gradiška s kojom imamo dugogodišnju uspješnu projektnu suradnju. Moderatorica je bila  Nikolina Jureković (IMPACT, obrt za savjetovanje i poslovno upravljanje). Sudjelovalo je  20-tak članova naših udruga,  Udruge „Studio B“ i gosti.  Uvodno izlaganje održali su  Vesna Peterlik, v.d. voditeljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Nova Gradiška, Julijana Žirovčić, predsjednica Matice hrvatskih umirovljenika  i Josip Bošnjak, predsjednik Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška.

Na novogradiškom području ranjive su skupine uglavnom osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, samohrane majke, dugotrajno nezaposlene osobe, umirovljenici nižeg socio-ekonomskog statusa, te općenito siromašne, odnosno osobe u riziku od siromaštva, navodi se u zaključcima i preporukama okruglog stola. Hrvatski zavod za socijalni rad pohvaljuje suradnju s organizacijama civilnog društva u rješavanju problema i  ispunjavanju potreba ranjivih skupina, a  udruge smatraju  „produženom rukom“ institucija.  Njihovo  djelovanje smatraju nezamjenjivim jer  svojim radom udruge doprinose podizanju svijesti o potrebama ranjivih skupina. Stoga je potrebno jačati ulogu organizacija civilnog društva koje će upućivati na ovaj problem, te provoditi kampanje i druga javna događanja kako bi se  u što većoj mjeri osvijestila javnost te smanjile predrasude. 

Novi prostor za rad Udruge gluhih i nagluhih  i Športske udruge gluhih 

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška i Športska udruga gluhih Nova Gradiška su preselile u novi prostor (potkrovlje na Trgu kralja Tomislava 5/2, Nova Gradiška). Uz puno strpljenja, truda i zajedničkog timskog rada, uspjeli smo zahvaljujući podršci lokalne zajednice dobiti u najam novi prostor za rad i mogućnost za napredak i nove aktivnosti.

Opremljen uredski prostor omogućava nova zapošljavanja, pristupanje europskim projektima i  aktivnosti za povećanje kvalitete života osoba s oštećenim sluhom, odnosno invaliditetom. Trenutno su zaposlene 3 osobe i 6 vanjskih stručnih suradnika. U 2023. godini planiramo nova zapošljavanja, uključujući i zapošljavanje osobe s invaliditetom  u sklopu trogodišnjeg Programa širenja mreže socijalnih usluga u zajednici. Opremanjem odvojenih prostorija ureda i kabineta, koji kapacitetima odgovaraju potrebama djelatnosti udruge, značajno je  povećana kvaliteta rada. Hvala Gradu Nova Gradiška i svima koji su nam do sada omogućavali uspješan rad u  prostoru koji smo do sada koristili. Zahvaljujemo i  našim sugrađanima, članovima, volonterima, donatorima, partnerima i suradnicima koji nas prate i pomažu nam ispisati nove stranice naše priče. Dosadašnji ured u Gajevoj 9 uređujemo za nove sadržaje kojima ćemo oplemeniti život zajednice gluhih i nagluhih osoba.

Međunarodni tjedan gluhih  i Dan gluhih osoba u rujnu je obilježen izletom u Međugorje, a  u gradu  smo na info-štandu  građanima dijelili  edukativne materijale o našem radu.

Redovna Izborno-izvještajna Skupština  udruge  gluhih i nagluhih Nova Gradiška  

U Radno predsjedništvo izabrani su:Alen Kohajda, Kristjan Baksa i Josip Bošnjak koji je Skupštinu vodio, u Verifikacijsko povjerenstvo  Monika Šimunović, Paula Dautović i David Kos, za zapisničara  Kristijan Baksa i  ovjerovitelje zapisnika Antonio Škvorić i Ivan Šimunović.

 Pozdravljajući okupljene članove, dosadašnji tajnik Josip Bošnjak, govorio je o  radu  udruge,  pohvalio rad dosadašnjeg predsjednika.Alena Kohajde i naglasio da je tijekom 11 godina vođenja udruge ostavio pozitivan trag. Govorio  je i o manjim problemima koje je udruga uspješno rješavala.  

-Mi smo mala, topla zajednica u kojoj je najvrjednije naše zajedništvo i međusobna podrška-naglasio je Josip Bošnjak i istaknuo je da je udruga  u proteklom periodu  u projektima koje je provodila  zapošljavala gluhe i nagluhe osobe koje su na tržištu rada teže zapošljive. Naglasio je da će neke aktivnosti  izostaviti u sljedećem razdoblju, kao što su cijepanje drva, košenje trave i slično zbog, kako je rekao, iskorištavanja zaposlenika od  korisnika usluga. 

 Usvojeno je i  financijsko izvješće  koje je  kao i dosadašnja  objavljeno na stranicama Ministarstva financija i na vlastitoj web stranici tako da je poslovanje udruge vrlo transparentno, što potvrđuju redovite službene revizije. Isto tako je i u Športskoj udruzi gluhih Nova Gradiška.

Josip Bošnjak izabran za predsjednika, za dopredsjednicu Martina Vila i  za tajnika Kristijan Baksa 

Za predsjednika je jednoglasno izabran Josip Bošnjak, dosadašnji tajnik, koji je u udruzi 17 godina i svesrdno skrbi o članovima. Nedavno je  izabran i za člana Nadzornog odbora Hrvatskoga saveza gluhih i nagluhih, a član je i Nadzornoga odbora Hrvatskog sportskog saveza gluhih.Sve ove godine vrijedno i stručno radi na pisanju projekata temeljem kojih se udruga javlja na različite natječaje, osigurava brojna radna mjesta svojim članovima, ali i čujućim osobama u zajednici u kojoj aktivno djeluje. Jednoglasnu podršku dobio je i novi tajnik Kristijan Baksa, koji je i tajnik Športske udruge gluhih Nova Gradiška. Za  dopredsjednicu je  izabrana  Martina Vila.  Izvršni odbor Udruge, uz predsjednika Josipa Bošnjaka i dopredsjednicu Martinu Vila izabrani su Alen Kohajda, Sara Dautović i Mirjam Gelemanović, Nadzorni odbor  Davor Slišurić, Slavica Krizmanić i Manda Adžić, a u Stegovno povjerenstvo  Marina Kohajda, Stipo Josipović i Leonardo Krnjaković.

Na Skupštini su usvojene izmjene i dopune Statuta udruge koje se odnose na veću zaštitu prava djece i mladih, uključivanje gluhih i nagluhih osoba u sve sfere života, kvalitetnije obrazovanje gluhih i nagluhih osoba, njihovo sudjelovanje u kreiranju politika, intenzivniju socijalizaciju i integraciju u zajednicu.

Odobrena sredstva u 2023. godini:

 1. Javni rad – „Muške ruke“ – Hrvatski zavod za zapošljavanje – 68.411,28 HRK;
 2. Javni rad – „Rad za zajednicu“ – Hrvatski zavod za zapošljavanje – 89.122,25 HRK;
 3. Projekt – „RAME UZ RAME U BORBI PROTIV NASILJA“ – Brodsko–posavska županija – 2.000,00 €;
 4. Program – „Širenje dostupnosti socijalnih usluga u zapadnoj Slavoniji, vol.2.“ – Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike– 25.000,00 €;
 5. Projekt – „Medijima do kulture“ – Ministarstvo kulture – 15.000,00 €; 
 6. Program – „Tumač/prevoditelj HZJ“ – Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike – 46.358,33 €;
 7. Projekt – „Zaposlena žena za jako i solidarno društvo – faza III“ – ESF – 110.584,64 €; 
 8. Projekt – „OCD kao pokretač promjena u lokalnoj zajednici“ – ESF – 60.700,77 €;

Partner u provedbi projekta: 

 1. Udruga (na)gluhih osoba Videatur Zagreb – Suvremene socijalne usluge za osobe oštećena sluha – ESF – vrijednost projekta – 1.499.382,72 HRK;
 2. Udruga (na)gluhih osoba Videatur Zagreb – Socijalne usluge po mjeri osobe oštećena sluha – MRMSOSP – vrijednost projekta – 150.000,00 HRK;
 3. Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ – „Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada“ – vrijednost projekta 1.760.640,00 HRK – ESF;
 4. Savez osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) – Izazovi u krizi – NZRCD – vrijednost projekta – 496.556,53 HRK;
 5. ARTECO PAVLETIĆ – „Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne “ – NZRCD – vrijednost projekta 466.910,00 HRK;
 6. ARTECO PAVLETIĆ – „Umjetnost čitanja“ – Ministarstvo kulture – vrijednost projekta 460.320,00 HRK;
 7. ARTECO PAVLETIĆ – „Poslovne mogućnosti za mlade“ – Središnji državni ured za demografiju i mlade – vrijednost projekta 14.599,51 €;

S brojnim idejama ulazimo i u 2024. godinu, te poručujemo našim članovima i široj lokalnoj zajednici da ćemo nastaviti raditi kvalitetno s ciljem razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.