Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

ZAPOSLENA ŽENA ZA JAKO I SOLIDARNO DRUŠTVO- 24 MJESECI PROVEDBE

Prošlo je 24 mjeseca kako se na području grada Nove Gradiške te okolnih općina provodi projekt „Zaposlena žena za jako i solidarno društvo“. Projektom se omogućilo zapošljavanje teže zapošljivih žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i kućanstvima u ruralnim područjima.

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška s partnerima Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodi projekt „Zaposlena žena za jako i solidarno društvo“ od prosinca 2017. godine. Projekt je u provedbi već 24 mjeseca od kojih 19 mjeseci usluge na terenu pružaju naših 5 zaposlenica koje su uspješno završile edukaciju za njegovateljice. Dodana vrijednost ovog projekta je činjenica da smo zaposlili dvije osobe s invaliditetom, koje se svrstavaju u skupinu teže zapošljivih osoba na našem području.

Krajnji korisnici u sklopu projekta imaju pravo na kućanske i osnovne higijenske potrepštine koje im radnice i koordinator dostavljaju svaki mjesec. Koordinator projekta redovito obilazi krajnje korisnike te osluškuje njihove probleme i potrebe. Između krajnjih korisnika i radnica uspostavljen je jedan prijateljski odnos koji je doveo do ispunjenja temeljnih ciljeva projekta.

Zaposlene žene su im velika pomoć u obavljanju svakodnevnih poslova kao što su održavanje čistoće stambenog prostora, održavanje čistoće okućnice, odlazak po namirnice, lijekove i dr. potrepštine, pratnja liječniku, pomoć u pripremi obroka, a ništa manje nije bitan i razgovor i druženje koji pridonose razbijanju socijalne isključenosti.

Ovaj projekt je financiran u okviru programa ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA kojeg je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavio 30.6.2017., a financira se iz Europskog socijalnog fonda u 100% intenzitetu u iznosu od 1.300.286,40 kn. Provedba projekta traje 30 mjeseci. Cilj projekta je osnažiti i povećati stupanj samostalnosti kod 5 nezaposlenih žena starijih od 50 godina s područja zapadne Slavonije, kroz njihovo zapošljavanje na pružanju socijalne usluge pomoći u kući najpotrebitijima.