Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Zadnje vijesti iz projekata

Tečaj digitalnih kompetencija

Tečaj digitalnih kompetencija održan je od 10.4. – 19.4.2019. godine. Edukacija je održana u sklopu projekta „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“, UP.02.1.1.06.0002 koju provodi...