Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Novi EU projekt – IzaZOVI u krizi 

SOIH je dana 28.03.2022. godine s Uredom za udruge i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva potpisao Ugovor za novi EU projekt iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  

Okolnosti koje su obilježile proteklo razdoblje – pojava i širenje virusa COVID-19 te potresi pokazali su sve teškoće s kojima se udruge osoba s invaliditetom susreću u prevladavanju krize i pružanju usluga članovima. Osobe s invaliditetom predstavljaju jednu od najmarginaliziranijih skupina ljudi u zajednicama pogođenim krizom, prirodnim katastrofama, sukobima i izvanrednim situacijama. U navedenim situacijama od iznimne važnosti je da udruge osoba s invaliditetom, sukladno članku 11 „Rizične situacije i humanitarna krizna stanja“ Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, budu aktivno uključene u suradnju, koordinaciju i savjetovanje sa svim dionicima i humanitarnim akterima.  

Projekt „IzaZOVI u krizi“ usmjeren je jačanju kapaciteta lokalnih udruga osoba s invaliditetom, kao ciljane skupine, za poduzimanje potrebnih mjera radi osiguranja zaštite i sigurnosti osoba s invaliditetom u rizičnim situacijama, uključujući situacije oružanog sukoba, humanitarnih kriza i prirodnih katastrofa.  

SOIH je ostvario partnerstvo s 10 udruga osoba s invaliditetom, a to su Udruga invalida rada Virovitica, Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod, Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, Udruga slijepih USKA i Spinalne ozljede Zagreb te Savezom izviđača Hrvatske. 

Cilj Projekta je unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama, a ostvarit će se kroz dva projektna modula – jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva te jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama. 

Razdoblje provedbe projekta je od 21. ožujka 2022. do 21. kolovoza 2023. godine (18 mjeseci), a ugovoreni iznos je 496.556,53 kuna. Bespovratna sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda iznose 422.073,05 kuna (85%), dok iz Državnog proračuna RH iznose 74.483,48 kuna (15%). 

Izvor: https://www.soih.hr/soih-novosti-detaljno/novi-eu-projekt-izazovi-u-krizi