Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška
Udruga gluhih i nagluhih

SKUPŠTINA UDRUGE GLUHIH I NAGLUHIH NOVA GRADIŠKA – 2020

NOVA GRADIŠKA, 26. rujan 2020. – Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška održala je u subotu redovnu Skupštinu. Izvješće o radu u proteklom razdoblju podnijeli su predsjednik Udruge Alen Kohajda i tajnik Josip Bošnjak.

Prisutni članovi su izrazili zadovoljstvo učinjenim u protekloj godini, te želju za još aktivnijim sudjelovanjem u radu udruge u ovoj godini. Odlučeno je da će se u sklopu Udruge ustrojiti Klub treće dobi, koji će za zadaću imati predlagati nove projekte i ideje sa ciljem poboljšanja položaja osoba s trećom dobi koji su članovi u društvu.  

Svi započeti projekti u prošloj godini će se nastaviti i u ovoj, a u planu i pripremi su projekti razmjene mladih, likovne radionice, edukacije …